Tin: Thường trực MTTQVN xã Hồng Thái Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN xã (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
Ngày 14/12/2023

      Tin: Thường trực MTTQVN xã Hồng Thái Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN xã (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)

    Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023, Tại Phòng họp Gác II - UBND xã; Thường trực MTTQVN xã Hồng Thái Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN xã (Nhiệm kỳ 2024 - 2029). Về dự hội nghị có Ông Tạ Ngọc Huỳnh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư BCH Đảng bộ xã; Các ông, bà đại diện cho các tổ chức Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; Ban công tác mặt trận các thôn; Các vị chức sắc tôn giáo; Các đại biểu đại diện cho các dòng họ đã về dự đông đủ.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Bà Nguyễn Thị Thìn - Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN xã Hồng Thái, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cũng tại hội nghị này các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và báo cáo Kiểm điểm hoạt động của UBMTTQVN xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (lần 1); Dự thảo các văn kiện của Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Kiến xương và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQVN (lần 1). Theo Kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội từ 13h30 đến 16h30’ ngày 19/01/2024 và từ 07h30’ đến 11h ngày 20/01/2024; Đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội 90 đại biểu được phân bổ cho các đơn vị và Ban công tác Mặt trận của 8 thôn trong xã.

     Mục đích của việc tổ chức Đại hội nhằm đánh giá đúng khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân và Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, tiến hành hiệp thương bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Đại hội phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nhân dân trong xã, đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

       Nguồn: Thường Trực UBMTTQVN xã Hồng Thái

 


Tổng lượt xem bài viết là: 355
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác