Tin: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2024
Ngày 23/01/2024

Tin: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2024

        Sáng ngày 22/01/2024, Tại Nhà Văn hóa xã, BCH Đảng bộ xã Hồng Thái tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Dự hội nghị Đại biểu phía Huyện Đồng chí: Đoàn Tuấn Anh -                                                                    Phó ban tuyên giáo Huyện ủy

         Đại biểu xã: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ và toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ.  

          Năm 2023, Ban chấp hành đảng bộ xã đã kịp thời bổ sung và ban hành một số chương trình, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện. Kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành đảm bảo chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tích cực trong đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai công việc đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ quan, tổ chức đảng,  trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

          Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Thái phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 100% các chi bộ ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, duy trì nền nếp sinh hoạt  vào ngày mùng 3 hàng tháng theo quy định.  Năm 2023 Đảng bộ đã kết nạp 02 đảng viên mới; Tổ chức trao tặng, huy hiệu Đảng cho 20 đồng chí, 01 chi bộ được công nhận đạt chi bộ kiểu mẫu ( Chi bộ TH- THCS). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Thái đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT-XH. Tổng giá trị sản xuất 3 ngành nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng, nông-lâm-thủy sản và dịch vụ đạt . (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 342,94 tỷ đồng, đạt 98,1 %  kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng 10,7 %.  Thu nhập bình quân đầu người  đạt 65.000.000 đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm, số hộ nghèo 25 hộ = 1,35%, giảm 0,05% so với năm 2022, hộ cận nghèo 23 hộ = 1,24%, giảm 0,32% so với năm 2022. Thấp hơn so với mức bình quân chung của Huyện.  Trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc. Nhân dân tin tưởng vào thành tựu phát triển KT-XH của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; công tác đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị Tại hội nghị BCH Đảng bộ đã trích quỹ khen thưởng cho 02 tập thể đạt danh hiệu HTXSNV năm 2023 và 01 tập thể có số điểm tích lũy trong sổ tay điện tử Đảng viên cao nhất và 06 chi bộ HTTNV năm 2023 và các cá nhân HTXXNV năm 2023, 01 Đảng viên có số điểm tích lũy trong sổ tay điện tử Đảng viên cao nhất trong năm.

      Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 còn có những hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên mới còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm sổ tay điện tử đảng viên chưa cao, số điểm tích lũy chưa nhiều. Công tác quản lý đảng viên còn nhiều hạn chế nhất là đảng viên đi làm kinh tế. Công tác chỉ đạo cơ sở chưa sâu sát, dẫn đến việc phát hiện các vụ việc còn chậm, dẫn đến việc xử lý chưa kịp thời, dứt điểmViệc triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng có nội dung chất lượng chưa cao; công tác tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ còn hạn chế; Việc cụ thể hóa Nghị quyết ở cấp ủy cơ sở có nơi chưa sát với tình hình thực tế địa phương…

     Năm 2024, Đảng bộ xã nhà nâng cao chất lượng công tác, bám sát Chương trình toàn khóa, Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện các Quy định, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Tiếp tục rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý, chủ chốt và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý…

       Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án được phê duyệt đầu tư. Tập trung lãnh đạo xây dựng xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP làng nghề chạm bạc Đồng xâm thêm phong phú và đa dạng. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân; huy động các nguồn lực chăm lo tết cho 100%  hộ gia đình chính sách, gia đình người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời  triển khai, tuyên truyền  thực hiện tốt đề án sản xuất vụ xuân năm 2024.

        Tin: Thanh Huyền - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã.

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 363
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác