TIN: HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ HỒNG THÁI TỔ CHỨC HỌP RÀ SOÁT NGUỒN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2024.
Ngày 20/10/2023

 

Tin: HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ Hồng thái

TỔ CHỨC HỌP RÀ SOÁT nguồn SẴN SÀNG NHẬP NGŨ

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SƠ KHÁM TUYỂN nvqs NĂM 2024.

          Thực hiện  chỉ thị 16/CT- BTV ngày 16/10/2023 của BTV Huyện ủy Kiến Xương về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND Huyện Kiến Xương về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Chiều ngày 20/10/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã  Hồng Thái đã tiến hành họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã để rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ và triển khai công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tá Hoàng  Văn Ân  Cán bộ Ban chỉ huy quân sự Huyện Kiến Xương phụ trách xã ; Đ/c  Tạ Ngọc Huỳnh Bí thư BCH Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã; Và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ,đ/c Nguyễn Văn Niết Chủ tịch UBND xã, chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì hội nghị.

           Thay mặt HĐNVQS xã đ/c Nguyễn Văn Thuấn đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Nhiệm vụ năm 2024, Kế hoạch sơ khám tuyển NVQS năm 2024. Đồng thời thông qua  kết quả rà soát danh sách các  nam công dân trong độ tuổi SSNN của từng thôn để thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đóng góp ý kiến.Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự xã tổng số công dân trong độ tuổi SSNN toàn xã là  115 công dân, trong đó công dân trong độ tuổi tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ năm 2024  là 52  công dân, lý do khác 14 công dân.  Còn lại 49  công dân đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển NVQS ( trong đó tuổi từ 18-25 là 24 công dân , từ 27 tuổi đã học xong đại học, cao đẳng là 25 công dân). 

          Tại Hội nghị các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đã tập trung thảo luận rà soát các nội dung, tiêu chí theo quy định; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; làm tốt công tác quản lý công dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Luật nghĩa vụ quân sự các điều khoản trong Nghị định số 37/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quân sự Quốc phòng, quyền lợi và trách nhiệm thực hiện NVQS của công dân. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đủ tiêu chuẩn.

          Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt hiệu quả và chất lượng, đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Ân - Cán bộ Ban chỉ huy quân sự Huyện Kiến Xương yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác sơ, khám tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ của các thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân phải đạt 4 đạt là đạt số lượng, chất lượng; đúng đối tượng; đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, khắc phục tình trạng vắng bỏ địa phương mà không biết lý do.

 

          Kết luận hội nghị đồng chí Tạ Ngọc Huỳnh - Bí thư BCH Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, Ban chỉ huy quân sự xã  phối hợp với công an xã tập trung rà soát phân loại từng đối tượng cho chính xác, công tâm đúng theo luật nghĩa vụ quân sự, luật cư trú, đảm bảo tốt cho công tác tuyển quân năm 2024. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về Luật NVQS và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc; tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển tại trạm y tế xã ngày  04/11/2023 theo kế hoạch đề ra; đồng thời đề nghị các thành viên HĐNVQS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024./.

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 


Tổng lượt xem bài viết là: 441
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác