TIN: HĐND xã Hồng thái tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 11/01/2024

TIN: HĐND xã Hồng thái tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 09/01/2024 HĐND xã Hồng Thái nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Về dự kỳ họp có Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực UBMTTQ xã, các đồng chí cán bộ, công chức xã, các ông bà trưởng các ban ngành đoàn thể, các đơn vị kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, hiệu trưởng các nhà trường, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, đồng chí phó ban tuyên giáo, thanh tra nhân dân và 24 vị đại biểu HĐND xã

          Kỳ họp đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2023 và kế hoạch phát triển KT XH, QPAN năm 2024; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách từ ngày 01/01 đến ngày 30/11/2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2023 và dự kiến chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2024; Báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, Ban pháp chế và Ban KT-XH báo cáo tình hình kết quả thẩm tra các báo cáo có liên quan trình kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết HĐND xã,  năm 2023 UBND xã Hồng Thái đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010)ước đạt 342,94 tỷ đồng, đạt 98,1 %  kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng 10,7 %. Trong đó:

Nông nghiệp - Thủy sản đạt: 37.237 tỷ đồng, tăng 1,46 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 86,3 % kế hoạch đề ra.

TTCN –XDCB ước đạt: 226,5 tỷ đồng tăng 27,6 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 98,8 % kế hoạch đề ra. 

TM - Dịch vụ ước đạt: 79,2 tỷ đồng, tăng 4,2 tỷ đồng so với năm 2022, đạt và vượt 102,7% kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 10,8 % ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XDCB 66% ; dịch vụ thương mại 23,2 %

Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 354,4 ha, năng xuất lúa đạt 123,51 tạ/ha. Đã khởi công xây dựng công trình hạ tầng Mố Bộc, tu bổ nghĩa trang Liệt sỹ cụm Hồng Thái. Hồ sơ xây dựng đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ và chất lượng cho các công trình.  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu Mố bộc theo luật, đã tổ chức đấu giá được 02/11 lô, tiếp tục thông báo đấu giá 09 lô còn lại. Hiện trên địa bàn toàn xã các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã hoạt động hiệu quả. Tổ chức quản lý điều hành khâu dịch vụ thu hoạch lúa, đảm bảo thu nhanh gọn tránh thời tiết bất thuận.  Ngoài ra còn  thực hiện phương án điệt chuột theo thỏa thuận, cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Xã tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo 25 hộ, bằng 1,35%, giảm 0,05% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ  cận nghèo 23 hộ, bằng 1,24%, giảm 0,32% so với năm 2022. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 86,5%. An sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc xử lý và giải quyết công việc trên hệ thống cổng thông tin điện tử, đảm bảo 100% văn bản được kí số trên môi trường điện tử, thực hiện tốt ứng dụng phần mềm môt cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao…

        Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất cao với các bản báo cáo trình tại kỳ họp cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm lên Hội đồng nhân dân các cấp.  

        Kỳ họp thứ bảy HĐND xã Hồng Thái đã biểu quyết thống nhất thông qua  Nghị quyết về việc phê chuẩn công tác thu chi ngân sách từ ngày 01/01 đến ngày 30/11/ 2023  2023, dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 và Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Nghị quyết phê chuẩn  việc tổ chức các kỳ họp năm 2024 của HĐND xã Nhiệm kỳ 2021- 2026, Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã, các ban HĐND…

          Bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Ngọc Huỳnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã một lần nữa khẳng định những kết quả mà xã đạt được trong năm 2023, nêu rõ những tồn tại hạn chế. Đồng thời giải trình cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm tại kỳ họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã đã thông qua; các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Phát huy trách nhiệm đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng xã Hồng Thái ngày càng phát triển.  

   Tổng hợp: Thanh Huyền - Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã.

Tin liên quan