THÔNG BÁO Một số quy định về quản lý và sử dụng Đất đai Của UBND xã Hồng Thái
Ngày 29/11/2023

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HỒNG THÁI

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Hồng Thái, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Một số quy định về quản lý và sử dụng Đất đai

Của UBND xã Hồng Thái

 

        Trong Những năm qua công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Hồng Thái cơ bản ổn định và từng bước đã đi vào nề nếp. Việc giao đất nông nghiệp, đã thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa ruộng quỹ I cho hộ gia đình, cá nhân. Việc cho thuê đất 5% công ích và các loại đất đầm bãi, đất mặt nước do UBND xã quản lý đã được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác quy hoạch đất sử dụng vào Mục đích làm nhà ở để đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới của địa phương được triển khai thực hiện Theo đúng trình tự thủ tục về quản lý đất đai.

Tuy vậy thời gian qua việc quản lý, sử dụng đất tại xã nhà cũng còn bộc lộ những tồn Tại, hạn chế, như chậm phát hiện các vi phạm và xử lý các vi phạm chưa kịp thời Và kiên quyết, một số hộ đã tự ý xây dựng công trình lấn chiếm đất công cộng Đất hành lang an toàn giao thông, tự ý xây dựng nhà ở và công trình xây dựng Khác trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Một số hộ có Đất nông nghiệp xen kẹp ven khu dân cư đã tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa Máy xúc vào đào ao, quật lập, làm phá vỡ mặt bằng đất canh tác. Có một số gia Đình tự ý xây bao lấn chôn cất mồ mả không đúng nơi quy định vv … Những hành vi nêu trên đều là vi phạm pháp luật về đất đai phải xử lý.

Để tăng Cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã được tốt hơn, trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành, UBND xã thông báo một số nội dung tuyên truyền quy định về công tác quản lý và sử dụng đất đai, để toàn thể Cán bộ và nhân dân trong xã biết và cùng thực hiện.

I. Những quy định chung : 

Theo quy Định của Pháp luật  Đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho tổ chức và hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài và có thời hạn sử dụng, dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc không thu tiền sử dụng đất. Nhà nước còn cho phép tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuê đất, nhận quyền sử dụng đất từ người khác.

Nhà nước Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Tổ chức, hộ gia đình và Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất từ người Khác có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Đất đai và các văn bản Quy định khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.

Căn cứ vào các quy định  của Luật về đất đai Uỷ ban Nhân dân xã thông báo một số quy định việc quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, bảo đảm thực hiện chế độ sở hữu của Nhà nước về Đất đai; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; ngăn chặn hành Vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã.

 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong xã được Giao đất, cho thuê đất phải thực hiện đúng các quy định trong Luật đất đai và các Văn bản khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhằm đảm bảo cho việc quản lý Và sử dụng đất đai đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Khi xảy Ra tranh chấp đất đai, Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo tổ hoà giải cơ sở tiến hành Xác minh, hoà giải giữa các bên đương sự và quyết định những vấn đề thuộc thẩm Quyền. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các đơn thư Khiếu nại. Tố cáo của tổ chức, công dân về lĩnh vực đất đai theo quy định của Pháp luật.

Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải thực hiện đầy đủ Các quy định về quản lý và sử dụng đất.

Nghiêm Cấm mọi hành vi làm huỷ hoại đất, tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc xâm Hại đến trật tự quản lý đất đai, gây thiệt hại hoặc cản trở quyền sử dụng đất Của những người xung quanh. Nếu vi phạm tuỳ theo tính chất mức độ mà bị xử lý Hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường dân sự do hành Vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.

Trong Điều kiện tự nhiên xảy ra như úng lụt, ngập nước, gây khó khăn cho đời sống sản Xuất của người sử dụng đất thì người đó có quyền đề nghị những người xung quanh Dành cho mình một lối thoát nước hợp lý, trong điều kiện có thể người xung Quanh có đất liền kề được đề nghị có trách nhiệm đáp ứng, tuy nhiên phải đảm Bảo lợi ích cho người xung quanh.

Người sử Dụng đất có quyền lập di chúc để chuyển quyền sử dụng đất của mình cho người Khác theo quy định trong Luật dân sự, người được nhận thừa kế theo di chúc khi Mở di chúc phải đến UBND xã để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Người Nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật phải có biên bản họp gia đình thống Nhất việc phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất của những người có Quyền lợi liên quan theo luật thừa kế, thủ tục hồ sơ đăng ký nhận thừa kế quyền Sử dụng đất theo pháp luật thực hiện theo sự hướng dẫn của UBND xã.

II. Việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp:

- Đất Nông nghiệp gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất Nuôi trồng thuỷ sản, đất trang trại, gia trại vv…  Người sử dụng đất nông nghiệp không được Tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất được giao Như San lấp mặt bằng, xây dựng công trình Nhà ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Nghiêm Cấm mọi hành vi lấn, chiếm đất tự ý mở rộng diện tích đất nông nghiệp được giao Dưới bất kỳ hình thức nào. Nghiêm cấm các hành vi tự ý làm phá vỡ mặt bằng đất Canh tác. Trường hợp khai hoang phục hoá đất nông nghiệp để sản xuất phải báo Cáo trưởng thôn và thôn đề nghị UBND xã cho phép.

- Căn cứ Mặt bằng đất đai hiện nay, UBND xã không nhận đơn, đồng thời không cho phép Trường hợp nào được chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp, tự ý lấy đất ải làm phá vỡ mặt bằng đất Canh tác và ảnh hưởng đến việc sản xuất của các hộ xung quanh. 

- Trường Hợp vi phạm các khoản nêu trên đều bị xử lý hành chính và buộc khôi phục lại Tình trạng ban đầu, nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

III. Việc cho thuê, quản lý, sử dụng đất 5% công ích, đất đầm bãi:

- Các Trường hợp thuê đất theo hợp đồng đã ký với UBND xã phải đảm bảo thực hiện sử Dụng đất theo đúng như nội dung đã ghi trong hợp đồng. Về thời hạn cho thuê Không quá 5 năm,  hết thời hạn  hợp đồng mà người thuê đất không có nhu cầu thuê tiếp hoặc quỹ đất đó nằm trong danh mục thu hồi đất cần triển khai thì UBND xã không gia hạn hợp đồng

- Tất cả Các trường hợp thuê đất của UBND xã không được xây dựng nhà ở hoặc công trình Xây dựng khác trái phép trên đất thuê. Trường hợp cố tình vi phạm UBND xã sẽ Kiên quyết xử lý buộc thu dỡ trả lại mặt bằng

- Trong Quá trình thuê đất người thuê đất nếu còn hoa lợi trên đất để khai thác, Khi hết hạn thuê phải tự thanh lý, thu hoa lợi, bàn giao đất cho UBND Xã để cho người khác thuê, trường hợp không tự thanh lý, thu hồi hoa lợi, người có tài sản không Được đòi hỏi bồi thường và UBND xã không có trách nhiệm bồi thường.

- Trong Thời hạn thuê đất người thuê đất phải có trách nhiệm thanh toán tiền thuê đất Cho UBND xã đúng thời gian, đủ số tiền phải nộp theo như các điều khoản đã ghi Trong hợp đồng. Trường hợp quá thời hạn 6 tháng mà người thuê đất không nộp đầy Đủ số tiền theo quy định thì UBND xã có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng và Yêu cầu người thuê đất phải trả lại đất đã thuê cho UBND xã.

IV. Việc quản lý, sử dụng đất ở:

- Diện Tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với đất thổ cư cũ có nguồn gốc là đất ở Do ông cha để lại là đất được nhà nước công nhận, diện tích đất ở theo hạn mức Tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất, đối với đất được giao diện tích đất Ở theo diện tích ghi trong quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền hoặc ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

- Người Sử dụng đất ở chỉ được phép xây dựng công trình nhà ở trên khuôn viên diện tích Được công nhận hoặc được giao. Trong quá trình thi công xây dựng phải đảm bảo An toàn cho các công trình của các hộ liền kề, trường hợp để xảy ra thiệt hại Do nguyên nhân chủ quan phải có trách nhiệm bồi thường.

- Trường Hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân nằm trong quy hoạch giao thông thì khi xây Dựng công trình mới phải trừ diện tích đã nằm trong quy hoạch đó. UBND xã Khuyến khích vận động các hộ gia đình cá nhân thực hiện việc hiến đất mở đường Và ghi nhận sự hiến đất đó.

- Việc Xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi trên khuôn viên đất ở Phải đảm bảo cảnh quan chung và không để gây ô nhiễm môi trường cho các hộ xung Quanh.

Việc Chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất Ở phải đến UBND xã để được hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện theo đúng các quy Định của pháp luật hiện hành.

V.  Việc quản lý sử dụng đất công Cộng, tôn giáo tín ngưỡng:

- Đối với Đất giao thông nông thôn: Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng đất đã quy Hoạch giành cho phát triển giao thông. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hành Chính, buộc thu dỡ công trình xây dựng trái phép, yêu cầu chặt phá bỏ cây trồng Không đúng quy định, nếu không tự giác thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định Của Pháp luật.

- Đối với Đất đã xây dựng các công trình như cầu, cống, trạm bơm, trường học, trạm trại nhà Văn hoá thôn và các công trình xây dựng công cộng khác do UBND xã quản lý Chung, nhưng nằm ở địa bàn thôn nào ban thôn đó có trách nhiệm quản lý trực Tiếp, mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ.

- Nghiêm Cấm việc đào ao, khoan giếng, đào lấy đất và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến Công trình công cộng của địa phương. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đồng thời Phải bồi thường thiệt hại đã gây ra theo quy định.

- Đất sử Dụng vào mục đích tôn giáo, đình, đền, miếu, từ đường họ phải được thực hiện Đúng ranh giới và mục đích cho phép. Các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư Không được chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế trái với quy định của pháp luật.

- Các cơ Sở tôn giáo và cộng đồng dân cư sử dụng đất phải chịu sự kiểm tra giám sát của UBND xã nhằm đảm bảo việc sử dụng đất đúng pháp luật.

VI. Quy định về trình tự thủ tục giải Quyết các vi phạm, tranh chấp đất đai.

- Các vi Phạm như lấn chiếm đất, tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình và Nhà ở, đào ao lập thổ trái phép, xây dựng mồ mả không đúng quy định vv …  Xẩy ra thuộc Địa bàn thôn nào cán bộ thôn đó có trách nhiệm kiểm tra phát hiện, ngăn chặn đình Chỉ đồng thời lập biên bản về hiện trạng vi phạm, nếu người vi phạm chấp hành nghiêm Việc đình chỉ và khôi phục được tình trạng như ban đầu thì Ban thôn phải thực Hiện việc giám sát cho đến khi việc chấp hành, khôi phục xong. Trường hợp người Vi phạm không chấp hành thì báo cáo kịp thời về UBND xã để phối hợp giải quyết, Lập biên bản yêu cầu đình chỉ hành vi vi phạm, ra quyết định xử phạt hành Chính, yêu cầu khôi phục tình trang ban đầu, hoặc cưỡng chế thu dỡ theo quy Định của pháp luật.

- Khi có xảy Ra tranh chấp về đất đai, một trong các bên tranh chấp phải có đơn đề nghị, nêu Rõ cụ thể nội dung tranh chấp, báo cáo với tổ hoà giải thôn. Sau khi nhận được đơn đề Nghị, tổ hoà giải thôn đến xem xét để giải quyết, nếu sự việc đơn giản thì hướng cho Các bên liên quan hoà giải tại chỗ. Trường hợp sự việc phức tạp không tự hoà Giải được thì ban thôn mời tổ hoà giải ở thôn và một số người cao tuổi, có uy Tín tiến hành hoà giải, việc hoà giải phải có biên bản ghi kết quả hoà giải Thành, hoặc không thành. Trường hợp hoà giải không thành báo cáo về UBND xã để Được tiếp tục xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

VII. Tổ chức thực hiện:

Giao cho ông Phó Chủ tịch UBND xã - Phụ trách khối nội chính cùng các ông bà là công chức Địa chính, công chức xây dựng, công chức Tư pháp, công chức văn phòng, đài Truyền thanh các bộ phận có liên quan thuộc UBND xã cùng phối hợp với các tổ Chức, ban ngành, đoàn thề và Ban lãnh đạo các thôn có trách nhiệm tuyên truyền, Phổ biến đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong toàn xã tổ chức thực hiện.

Trong quá Trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề không hợp lý Thì phản ánh về UBND xã để được điều chỉnh bổ sung.

                                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                            XÃ HỒNG THÁI

 


Tổng lượt xem bài viết là: 45
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác