Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của Thầy & Trò Trường TH&THCS Hồng Thái
Ngày 30/11/2023

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa của Thầy & Trò

Trường TH&THCS Hồng Thái

 
Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929376139982-ba662c1901a1a479ea72ebb528d547ca-20231130020910-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929375392738-0a00db54844f9a195b7602578679cbac-20231130020910-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929375196255-b91b1ab26f07e63b558ce177604fbb28-20231130020910-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929374844627-a249ca442f66d1a57b2f732ec71833b4-20231130020910-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929374628868-ea52827caee73886b843ab0cea1b902c-20231130020910-e.jpg

           Nguồn: Trường TH&THCS Hồng Thái


Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác