Một số hình ảnh của Thanh niên xã Hồng Thái hăng hái tham gia sơ khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự để chuẩn bị nhập ngũ năm 2024
Ngày 30/11/2023

Một số hình ảnh của Thanh niên xã Hồng Thái hăng hái tham gia

sơ khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự để chuẩn bị nhập ngũ năm 2024

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929393941910-0a44c324fa2cbad7e13b968565667e7b-1-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929384295919-abae43d7480f4809807e4aa8ff08369f-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929383982319-5e298b668d76bc8cf4fcc15ecd7d94ee-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929382954523-d8c7bd07591b43900393703ef2ccf1c5-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929382728275-6f827a49956ea13a609509168b00a290-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929382523144-bcc7827c42e17f90343d557606b16b71-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929382088282-9e95b155ccab3c09cefffafd0f57fd6e-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/z4929381708187-3c27796036d9d84636dd6ea92e8ba899-20231130021246-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202311/Images/hntp04-20231130021246-e.jpg

     Nguồn: Ban Chỉ Huy Quân Sự xã Hồng Thái


Tổng lượt xem bài viết là: 71
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác