Lễ rước Kiệu Thánh Hậu về Đền cả
Ngày 18/05/2023

Lễ rước Kiệu Thánh Hậu về Đền cả

     Chiều ngày 18/5/2023, (Tức ngày 29/3/Quý mão. Ban tổ chức Lễ Hội Đền Đồng xâm phối kết hợp với Ban công tác mặt trận Thôn Thượng hòa để tổ chức lễ đón rước Kiệu Thánh Hậu về Đền cả để chuẩn bị cho công tác Tổ chức Khai mạc Lễ Hội Đền Đồng Xâm xã Hồng Thái năm 2023.

      Một số hình ảnh của buổi Lễ đón rước Kiệu Thánh Hậu về Đền cả:

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089949975-950ceb155b06049a48e7ff0bc3f9d1af-20230518053235-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089945377-16aba72c384fc40e73f55e8900adb53b-20230518053236-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089941028-b960e26f63a744eb6911ce68e5672b3e-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089940856-c20adf39f417605edefdf8a0898b728c-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089940434-2639e23fbcb1689b89dc648b5cdf67ef-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089933518-44a1ac73946a25c9e391d2c01af1cc3d-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089931425-bae9e3919b2d99aef7d64a3f40853c2a-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089924724-abeb9e2bd438ae98d23b6a56b3012033-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089924723-830214b840c4f42f070e7260e02e5530-20230518053235-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089924721-658714db257e2ba5d410098553b6f204-20230518053234-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202305/Images/z4356089922027-7c23a266eab098c3a425e3c619a52d51-20230518053235-e.jpg

    Tổng hợp: Đức Tôn

 


Tổng lượt xem bài viết là: 414
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác