KẾ HOẠCH Vận động xây dựng quỹ nhân đạo xã Hồng Thái năm 2023
Ngày 31/07/2023

 

UBND XÃ HỒNG THÁI

BQL QUỸ NHÂN ĐẠO

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Hồng Thái, ngày  25  tháng  6 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Vận động xây dựng quỹ nhân đạo xã Hng Thái năm 2023

 

 • Căn cứ luật Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quy định
 • Căn cứ quyết định số 1952/QĐ – UBND ngày 12/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc cấp giấy phép thành lập và công nhân điều lệ hoạt động Quỹ Nhân đạo của hội Chữ thập đỏ,
 • Căn cứ Công văn 850/UBND –CTĐ ngày 05/5/2023 của UBND huyện Kiến Xương về việc xây dựng quỹ Nhân đạo năm 2023
 • Để có nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người không may bị tai nạn rủi ro đột xuất .
 • Thực hiện Công văn số 850/CV – UBND ngày 05/5/2023 của UBND huyện  chỉ đạo xây dựng quỹ nhân đạo năm 2023,
 • Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy, UBND xã về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng quỹ nhân đạo xã Hồng Thái năm 2023.

Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo xã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân, các tổ chức đóng góp ủng hộ Quỹ nhân đạo xã năm 2023 như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU;
 1. Vận động sâu rộng trong tầng lớp nhân dân xây dựng quỹ Nhân đạo nhằm phát huy truyền thống, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc  “Thương người như thể thương thân”, huy động lòng hảo tâm của toàn xã hội, ủng hộ xây dựng Quỹ Nhân đạo  để hội Chữ thập đỏ có nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, cứu trợ, được quy định trong Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ:(về cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, về chăm sóc sức khỏe, về sơ cấp cứu ban đầu. hiến mô, hiến bộ phận cơ thể, về tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai thảm họa, tai nạn rủi ro, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn, người nghèo…). Về vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.. tuyên truyền về giá trị nhân đạo.
 2. Thống  nhất và quản lý Quỹ nhân đạo trên cơ sở Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định 30/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và quy chế hoạt động của quỹ nhân đạo.
 3. Vận động xây dựng Quỹ nhân đạo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nghành, các cấp, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện và đạt kết quả cao góp phần đáp ứng yêu cầu cứu trợ, giúp đỡ trong các tình huống cần thiết và thúc dẩy công tác hội và phong trào CTĐ ngày càng phát triển.
 1. NỘI DUNG:
 1. Tổ chức tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ:
 • Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của việc xây dựng Quỹ, cảm thông chia sẻ với các đối tượng khó khăn, bất hạnh. Tự nguyện ủng hộ Quỹ để hỗ trợ đối tượng ổn định cuộc sống. Góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị.
 • Kịp thời thông báo đưa tin về tiến độ đợt vận động, ghi nhận, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, đơn vị đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2023.

2.Đối tượng vấn động:

 Các cơ quan tổ chức, đơn vị kinh tế,  cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách,cán bộ nghỉ hưu, hưởng trợ cấp xã hội, các hộ kinh doanh, các tổ chức tôn giáo và toàn thể nhân dân .

3.Hình thức, mức ủng hộ và thời gian vận động:

a, Hình thức ủng hộ: Ủng hộ bằng tiền mặt

b, Mức vận động  ủng hộ:

+ Đối với các đơn vị kinh tế trích quỹ ủng hộ từ 200.000 đồng/ đơn vị trở lên.

+ Đối với Cán bộ, công chức, viên chức, Cán bộ các đơn vị kinh tế ủng hộ một ngày lương.

+ Cán bộ bán chuyên trách, người nghỉ hưu ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên.

+ Các hộ kinh doanh ủng hộ từ 50.000 đồng trở lên.

+ Các hộ nhân dân ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên/hộ.

+ Các tổ chức tôn giáo ủng hộ với tinh thần cao nhất.

+ Các cá nhân ủng hộ theo hộ gia đình gửi trực tiếp về ban vận động.

c, Thời gian vận động: Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 8 năm 2023.

4. Phân cấp vận động:

- Thường trực Ban chỉ đạo xã vận động các đơn vị kinh tế.

- Ban vận động cơ sở thôn, vận động các hộ gia đình, các hộ kinh doanh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thôn.

 

III, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1, Ở xã :

- Triển khai kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, phát động, vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2023.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động Quỹ nhân đạo trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn để cán bộ và nhân dân biết tham gia ủng hộ.

- Tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị kinh tế, và các nhà hảo tâm.

- Đài truyền thanh hàng ngày cập nhật danh sách ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình các thôn đưa tin về đợt vận động xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2023.

Báo cáo kết quả đợt vận động với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Xương ngay sau khi  tổng kết cuộc vận động và việc thực hiện nguồn Quỹ nhân đạo.

 • UBND xã thành lập Ban chỉ đạo vận động gồm:

 

1

Ông Vũ Ngọc Riền

Phó chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

2

Ông Vũ Văn Thoại

Chủ tịch Hội CTĐ xã

Phó ban thường trực

3

Ông Đinh Đức Tôn

Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã

Ủy viên

4

08 Ông Chi hội trưởng CTĐ

Ủy viên

 

Mời các ông (bà)

 

5

Bà Nguyễn Thị Thìn

Chủ  tịch UBMTTQ  xã

Ủy viên

6

Ông Đỗ Minh Hiếu

Bí thư Đoàn TN xã

Ủy viên

7

Bà Trương Thị Kim Mai

Chủ Hội Phụ nữ xã

Ủy viên

8

Ông Phạm Ngọc Hà

Chủ Hội Nông dân xã

Ủy viên

9

Ông Vũ Văn Kỳ

Chủ Hội Cựu chiến binh xã

Ủy viên

10

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó ban tuyên giáo Đảng ủy

Ủy viên

 

( Có quyết định kèm theo)

 

Phân công Ban chỉ đạo cấp xã

 

1. Ông Vũ Ngọc Riền – Trưởng ban phụ trách chung

2. Ông Vũ Văn Thoại  – Phó ban – Hàng ngày tiếp nhân, tổng hợp số tiền ủng hộ của các tổ chức, các thôn, các nhà hảo tâm.

Phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền danh sách ủng hộ hàng ngày.

3.08 Ông Chi hội trưởng CTĐ thôn phối hợp với BCTMT tuyên truyền vận động và nhận tiền ủng hộ.

4. Các ủy viên phụ trách địa bàn:

 

-

Ông Phạm Ngọc Hà

Phụ trách thôn Tả Phụ

-

Bà Trương T Kim Mai

Phụ trách thôn Hữu Bộc

-

Ông Vũ Văn Thoại

Phụ trách thôn Dương Cước

-

Ông Đinh Đức Tôn

Phụ trách thôn Xuân Cước

-

Ông Đỗ Minh Hiếu

Phụ trách thôn Thượng Hòa

-

Bà Nguyễn Thị Thìn

Phụ trách thôn Bắc Dũng

-

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phụ trách thôn Nam Hòa

-

Ông Vũ Văn Kỳ

Phụ trách thôn Gia Mỹ

 

 

 - Ở cơ sở thôn

Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện CVĐ đảm bảo dân chủ công khai, đúng tiến độ thời gian thực hiện theo kế hoạch của BVĐ xã.

 • Tổ vận động thôn gồm các thành viên:

 

1.Chi hội trưởng CTĐ (Trưởng thôn)

- Tổ trưởng

2. Trưởng Ban công tác mặt trận

- Tổ phó

3. Bí thư chi Đoàn Thanh niên

- Tổ viên

4. Chi hội trưởng Phụ nữ

- Tổ viên

5. Chi hội trưởng Nông dân

- Tổ viên

6. Chi hội trưởng Cựu chiến binh

- Tổ viên

 

Tổ vận động ở cơ sở thôn tổ chức thực hiện CVĐ và thường xuyên báo cáo tiến độ, danh sách ủng hộ Quỹ về Ban thường trực BCĐ.

Đề nghị thường trực HĐND – UBMTTQ – Các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị kinh tế, cơ sở thôn căn cứ vào kế hoạch của BCĐ cuộc vận động để thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia thực hiện.

Trên đây là kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng Qũy Nhân đạo năm 2023 của BCĐ xã Hồng Thái.

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO

Phó Chủ tịch - Trưởng Ban

 

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Riền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


Tổng lượt xem bài viết là: 113
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác