Kế hoạch bảo vệ ANTT trong lễ hội Đền Đồng xâm xã Hồng Thái năm 2024
Ngày 26/04/2024

Media/130_HongThai/FolderFunc/202404/Images/1-20240426031331-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202404/Images/2-20240426031331-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202404/Images/3-20240426031332-e.jpg

 

 
Media/130_HongThai/FolderFunc/202404/Images/4-20240426031333-e.jpg
 
Media/130_HongThai/FolderFunc/202404/Images/6-20240426031333-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 347
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác