HỘI KHUYẾN HỌC XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP.
Ngày 11/10/2022

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP

    Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND Tỉnh Thái bình thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Tỉnh Thái bình; Kế hoạch số 29/KH-KHH ngày 05/4/2022 của Hội Khuyến học Tỉnh Thái bình thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030:; Công văn số 235?CV-HU ngày 22/02/2022 của Ban thường vụ huyện ủy V/v “Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/4/2022 của UBND Huyện V/v Thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 24/8/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hồng Thái V/v Thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gia đoạn 2021 - 2030”.

     Sáng ngày 08/10/2022, tại Hội trường UBND xã, BCH Hội Khuyến học xã tổ chức hội nghị tập huấn mô hình công dân học tập. Về dự với hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, công chức UBND xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn, đại diện chi hội khuyến học của các thôn và các dòng họ trong xã.

Đồng chí Vũ Văn Thoại - Chủ tịch Hội Khuyến học xã thay mặt cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã lên trình vày các văn bản, kế hoạch của các cấp về việc Thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Mục đích của chương trình là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tự học, cần gì học nấy, học thiết thực, học để làm ngay trong công dân gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị trên từng địa bàn; Phát huy kết quả đã đạt được của Đề án 281 giai đoạn 2014 - 2020, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đã tổng kết và phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình học tập góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tập trung nâng cao chất lượng các mô hình trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chương trình, tăng cường năng lực kỹ thuật số của mọi thành viên trong các mô hình học tập phù hợp với chương trình chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Kết quả hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các chi hội phải đảm thực chất và vững chắc, vừa nâng cáo chất lượng xây dựng xã hội học tập vừa có đóng góp thiết thực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

     Về dự và phát biểu với hội nghị, đồng chí Tạ Ngọc Huỳnh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài của hội khuyến học xã trong những năm vừa qua, đồng thời đồng chí nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” tại địa phương.

     Trên cơ sở đó Hội khuyến học xã có kế hoạch tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã để tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện các mô hình học tập ở địa phương.

Tin: BCH HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HỒNG THÁI.


Tổng lượt xem bài viết là: 382
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác