Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục huyện từ Thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà huyện Hưng Hà
Ngày 23/11/2020

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục huyện từ Thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà huyện Hưng Hà

   Đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

-              Địa chỉ: Số 233, Phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

-              Điện thoại/FAX: 0363835712/0363830326

 

Tin tức khác