ĐOÀN KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG THÁI
Ngày 21/10/2022

ĐOÀN KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG THÁI

          Thực hiện Công văn số 21/CV-BTT ngày 23/9/2022 của Bảo tàng tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Kiến Xương.

        Thực hiện Công văn số 65/PVHTT, ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện V/v phối hợp thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện năm 2022.

        Sáng ngày 19/10/2022, Đoàn Kiểm kê Di tích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bảo tàng Tỉnh Thái bình cùng với Phòng VH-TT Huyện Kiến xương và UBND xã Hồng Thái thực hiện công tác kiểm kê các di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trên địa bàn xã, danh mục kiểm kê gồm: Đình, Chùa, Đền, Từ đường, Địa điểm lịch sử, Quán, Am, Nhà thờ Thiên Chúa giáo…

     Một số hình ảnh của Đoàn Kiểm kê:

Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682533753-ea6b234ad7d8edbc2b0757adf2e3033d-20221021080159-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682500955-123fdc7da13636ef61ac02040b390016-20221021080159-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682535315-4b2a83eed0c101ec37bdeb6bd702c43d-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682539631-e87b7a80f480cabda1c1ccc8f8c1840f-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682532431-7acea2a05097ac5f32b968ee0d25949a-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682550275-e7cbee3b9e3577c7d20b669b726535bd-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682543075-2cc6cfcc744a44eb1b987faf2c742e81-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682540545-7575ea5379ead35f713c4d453916d7e4-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682505319-0382a639a7361ef561e3ac3c86137306-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682538686-5b574b5c67834404dfd4229fcac15304-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682537790-8db98e059fa873ba72b63f5adcab9134-20221021080158-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682535901-89131fd630b1bb6314a18a6c225eab7c-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682527117-0d5d079b81db74c321f7799738b22d3e-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682524647-e13ad1c1e55a29ea6955fdbf00982e55-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682513030-998a8414eb74799ed520a9505fbe44f2-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682527976-39796ad84a44003d022e948adfe2970f-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682527332-26e18389fb9a35286f76ee1a78bb4436-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682517168-54e74435874d03d0afe027e24bd2df75-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682504885-d0d66feead5cd0a229c8070f972a7f9a-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682522486-ddfcffc25043c1681b5901d076939241-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682521494-8a738c65ac4261f32a83de086b30c008-20221021080157-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682517293-3e0a2c6c251e936dac6ddbf1ac3df974-20221021080156-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682510347-cd392fbe52b53a6739b511ed4e78d4ce-20221021080156-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682502107-a0c730e57ed878b1d0ea77a326d7c057-20221021080156-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682510956-7e469f883d303a21776261fca3f9f796-20221021080156-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682510749-2547c1837c26bbe189e9f61c7c93e3be-20221021080156-e.jpg
Media/130_HongThai/FolderFunc/202210/Images/z3816682499595-8e2058f338b5680fe4b6f62eb2b764f9-20221021080155-e.jpg

Tổng hợp: Đức Tôn


Tổng lượt xem bài viết là: 79
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác