Bài tuyên truyền của Công an xã Hồng Thái V/v Đảm bảo ANTT, ATGT...
Ngày 31/12/2023

Bài tuyên truyền của Công an xã Hồng Thái V/v Đảm bảo ANTT, ATGT...

Media/130_HongThai/FolderFunc/202312/Images/z5027440415611-bfd97f8651b6a984010f22c2f89383f6-20231231093535-e.jpg

 

Media/130_HongThai/FolderFunc/202312/Images/z5027440426703-57739c9af0637e1e13837b6b61e5de44-20231231093535-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác